Хлебар-сладкар международна държавна диплома

Професионално направление: Хранителни технологии Код: 541
Професия: Хлебар-сладкар Код: 541030
Специалност: Производство на хляб и хлебни изделия Код: 5410301

Комбинирано обучение: Онлайн курс с лектор.

Обучение по част от професия Хлебар-сладкар:

690 лв. или 2 вноски по 345 лв.
Продължителност на обучението - до 3 месеца.

За придобиване на Втора Степен на Професионална Квалификация по професия Хлебар-сладкар:

1500 лв. или 3 вноски по 500 лв
Продължителност на обучението - до 6 месеца.

Необходими документи необходими при записване за професионално обучение Хлебар - сладкар:

1. 3 бр. снимки за диплома /матирани/;
2. копие от документи за завършено образование– /минимум средно образование/;
3. медицинско свидетелство – използва се формулярът, който е за работа.
Изискването е на база Закона за професионално образование и обучение и удостоверява, че професията, по която ще се обучавате не ви е противопоказна.
4. заявление, личен картон, договор за обучение и други документи – по образец на ЦПО Европа.
Попълват се лично от курсиста и се връщат заедно с останалите документи на посочения адрес на ЦПО Европа.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за част от професия:

© Държавно Удостоверение за професионално обучение 3-37 се издава след обучение за част от професията при изучаване на част от предметите от учебния план за дадена специалност.

Документ, който ще получите след приключване на обучението за придобиване на степен на професионална квалификация:

©Държавно Свидетелство за професионална квалификация 3-54 за придобиване на втора степен професионална квалификация по специалност от дадена професия. Издава се след обучение по всички предмети от учебния план за дадена специалност.
По желание издаваме безплатно и Европас приложение към диплома / Europasss certificate на английски език.

Изпити по теория и практика на професията и специалността:

Всяко обучение за част или пълна професията приключва с изпити по теория и практика на професията и специалността, като оценките се вписват в удостоверението или Свидетелството, което обучаемото лице получава. Изпитите се провеждат в два дни. Първият ден – изпит по теория, втори ден – изпит по практика. Изпитът по теория е писмен, с продължителност до четири астрономически часа. Всички лица, обучаващи се по една и съща специалност, полагат изпит по една и съща тема, изтеглена в деня на изпита. Изпитът по практика е на база предварително възложено практическо задание или казус, в зависимост от конкретната специалност.

След завършване на обучение и придобилите втора степен на професионална квалификация по професията "Хлебар сладкар" могат да постъпват на работа на длъжности (професии) от следните единични групи 3434-2002 Главен сладкар, 7512 Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия, 3119-3022 Техник, технолог на хляб и хлебни изделия, 8160-2032 Машинен оператор, производство на хляб, 8160-2033 Машинен оператор, производство на шоколад и шоколадови изделия, 8160-2034 Машинен оператор, хлебни изделия, както и на други длъжности, включени при актуализиране на НКПД.

Важно за вас

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ! БЕЗ EUROPASS CERTIFICATE И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ДОКУМЕНТ ОПРЕДЕЛЯЩ НИВОТО НА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОФЕСИЯТА, НЕ МОЖЕТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ И РАБОТИТЕ В ЕВРОПА И ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

НА ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРСИСТИ СЪТРУДНИЧИМ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА.

www.school-europe.com www.school-europe.com/forum

Следвай ни

Facebook" id="facebook">Facebook Twitter Comments Flickr Skype
Massage Course
Дизайнът е направен от Европа Дизайн Груп Учебни център в гр. Варна
| Професионални курсове | Европейски дипломи, европас сертификати, преведени на английски език - валидни в цял свят.
.